Skip to main content
Report, 2021

Ursprung hos harr (Thymallus thymallus) i Bottenviken och Norra Kvarken : en studie av otolit- och fjällkemi hos kustlekande harr i Västerbottens och Norrbottens kustmiljö

Tollerz Bratteby, Ulrika; Blass, Martina

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tollerz Bratteby, Ulrika (Bratteby Trolte, Ulrika)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111575