Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Ursprung hos harr (Thymallus thymallus) i Bottenviken och Norra Kvarken : en studie av otolit- och fjällkemi hos kustlekande harr i Västerbottens och Norrbottens kustmiljö

Tollerz Bratteby, Ulrika; Blass, Martina

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet