Skip to main content
Factsheet, 2007

Komprimering av träddelarmed klämmande stöttor -för ökat lastutnyttjande

Bergström, Dan

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 113
Publisher: SLU-BTK

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/11159