Skip to main content
Report, 2021

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 : resursöversikt

Bryhn, Andreas; Sundelöf, Andreas; Florin, Ann-Britt; Lymer, David; Jones, Douglas; Petersson, Erik; Vitale, Francesca; Sundblad, Göran; Strömberg, Helena; Wickström, Håkan; Lövgren, Johan; Persson, John; Sundin, Josefin; Lundström, Karl; Fetterplace, Lachlan; Edsman, Lennart; Wennerström, Lovisa; Ogonowski, Martin; Cardinale, Massimiliano; Ulmestrand, Mats;
Show more authors

Abstract

I rapporten kan du ta del av bedömningen som görs av situationen för bestånd som regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Bedömningarna baseras på det forskningssamarbete och den rådgivning som sker inom det Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Totalt redovisas underlag och råd för 48 fisk- och skaldjursarter. De bestånd som förvaltas nationellt baseras på de biologiska underlagen, och rådgivningen i huvudsak på den forskning och övervakning samt analys som bedrivs av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) samt yrkesfiskets rapportering.

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2021, number: 2021:6
ISBN: 978-91-89329-05-8
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Ulmestrand, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Show more authors

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111618