Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 : resursöversikt

Bryhn, Andreas; Sundelöf, Andreas; Florin, Ann-Britt; Lymer, David; Jones, Douglas; Petersson, Erik; Vitale, Francesca; Sundblad, Göran; Strömberg, Helena; Wickström, Håkan; Lövgren, Johan; Persson, John; Sundin, Josefin; Lundström, Karl; Fetterplace, Lachlan; Edsman, Lennart; Wennerström, Lovisa; Ogonowski, Martin; Cardinale, Massimiliano; Ulmestrand, Mats;
Show more authors

Abstract

I rapporten kan du ta del av bedömningen som görs av situationen för bestånd som regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Bedömningarna baseras på det forskningssamarbete och den rådgivning som sker inom det Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Totalt redovisas underlag och råd för 48 fisk- och skaldjursarter. De bestånd som förvaltas nationellt baseras på de biologiska underlagen, och rådgivningen i huvudsak på den forskning och övervakning samt analys som bedrivs av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) samt yrkesfiskets rapportering.

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2021, number: 2021:6
ISBN: 978-91-89329-05-8
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten