Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2021

Åkerogräs – besvärliga men fascinerande, viktiga och trängda!

Sundberg, Sebastian; Andersson, Jan Y.; Auffret, Alistair; Menegat, Alexander

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2021, Volume: 115, number: 2, pages: 92-99