Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Newspaper article2021

Inget stöd till minkfarmar - bäst är att lägga ned alla

Algers, Bo; Berg, Lotta; Gustafsson, Lina; Göransson, Lina; Hogrell, Felicia; Jensen, Per; Johansson, Jonna; Jörgensen, Svea; Lindsjö, Johan; Olsen, Björn; Röcklinsberg, Helena; Vågsholm, Ivar

Published in

Dagens ETC
2021, number: 2021-04-25