Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2021

Avelsvärdering för svensk lammproduktion

Rydhmer, Lotta; Jäderkvist Fegraeus, Kim; Hansen-Axelsson, Helen; Rewe, Thomas; Jonas, Elisabeth

Abstract

Syftet med detta projekt var att utveckla avelsvärderingen av får genom samlade avelsvärden som innefattar flera egenskaper, däribland de nya egenskaperna lammöverlevnad och tackans livslängd, att identifiera skillnader och likheter mellan får på konventionella och ekologiska gårdar ur ett avelsperspektiv samt att utveckla en bioekonomisk modell för att kombinera flera egenskaper i ett avelsvärde med ekonomiska vikter. Information om djuren kom från databasen Elitlamm och från KRAV kom information om besättningar i ekologisk produktion. Vi skattade genetiska parametrar för produktions- och reproduktionsegenskaper. Vi fann en tydlig skillnad mellan djur i ekologisk och konventionell produktion: tackorna i ekologiska besättningar får fler kullar. Baggarnas avelsvärde grundat på information från avkommor i ekologisk produktion skiljde sig från avelsvärdet grundat på information från avkommor i konventionell produktion. Den bioekonomiska modellen gav olika ekonomiska vikter för olika raser och för de två produktionssystemen.

Keywords

Får; Lamm; Avelsvärdering; Bioekonomisk modell; Ekonomisk vikt; Ekologisk produktion; Gotlandsfår

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
2021, number: 153
eISBN: 978-91-576-9853-7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik