Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?

Andersson, Anna

Abstract

Att begränsa import på grund av att varor inte har producerats hållbart diskuteras allt oftare. I den här fokusrapporten utreder vi vilka effekter krav på hållbara produktionsmetoder för import kan ha på internationell handel, producenter, konsumenter och miljö. Resultaten visar att handelshinder alltid medför kostnader för både konsumenter och producenter. Samtidigt är det oklart hur lätt det är att påverka utländska producenters produktionsmetoder genom handelspolitiska åtgärder. Möjligheten att påverka är större om det är en stor marknad som inför krav på produktionsmetoder, om det är svårt att hitta alternativa exportmarknader samt om kostnaden för att ändra produktionsmetoder är låg.

Published in

Agrifood Fokus
2021, number: 2021:1
Publisher: AgriFood Economics Centre

    UKÄ Subject classification

    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/111793