Skip to main content
Factsheet, 2021

Karaktäristik över pilotområden inom projektet Lokalt engagemang för vatten (LEVA) : första cykeln 2018-2021

Malmquist, Louise

Abstract

Denna sammanställning avser att ge jämförande information om mark- förhållanden och utvalda förutsättningar för jordbruk i pilotområdena inom LEVA-projektet. Sammanställningen innefattar markanvändning, jordar-ter/jordmån, produktionsenheter av jordbruksdjur, vattenförekomster och markavvattningsföretag. Syftet med sammanställningen är att vara underlag för urval av områden för agro-hydrologiska studier.

Published in


Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/111934