Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2021

Karaktäristik över pilotområden inom projektet Lokalt engagemang för vatten (LEVA) : första cykeln 2018-2021

Malmquist, Louise

Abstract

Denna sammanställning avser att ge jämförande information om mark- förhållanden och utvalda förutsättningar för jordbruk i pilotområdena inom LEVA-projektet. Sammanställningen innefattar markanvändning, jordar-ter/jordmån, produktionsenheter av jordbruksdjur, vattenförekomster och markavvattningsföretag. Syftet med sammanställningen är att vara underlag för urval av områden för agro-hydrologiska studier.

Published in


Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/111934