Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2020

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2020/2021 påvisades 48 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2020 fanns i en av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i sju av fallen fanns en eller två revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen, Kynna 2 eller Tiveden 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2020/2021 (F = 0,23) var 0,01 lägre än vintern innan. Minskande F under de senaste två säsongerna förklaras främst av en minskande andel familjegrupper med inavelskoefficient över 0,4, samt att fyra F1: or (samtliga avkommor från Tiveden-tiken) reproducerade sig för första gången under 2020.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2021, number: 2021:2eISBN: 978-91-985248-5-7Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet