Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2021Open access

Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter : sortval för södra, mellersta och norra Sverige 2020/2021

Halling, Magnus; Sandström, Boel; Hallin, Ola; Larsson, Staffan

Abstract

Här redovisas senaste resultat från sortprovningen i vallväxter och grönfoderväxter i Sverige i huvudsak från tioårsperioden 2011 till 2020. Totalt presenteras 99 olika sorter inom 16 olika arter. Denna skrift är avsedd som vägledning för rådgivare, enskilda jordbrukare och utsädeshandeln, och omfattar det aktuella sortimentet av våra vanligaste växter till slåtter, bete och grönfoder. Sammanställningen omfattar absolut och relativ torrsubstansavkastning samt fördelning på olika delskördar och hänför sig till resultat av försök i huvudsak från den senaste tioårsperioden. Provade sorter beskrivs ingående och jämförs i egenskaper. Detta bör kunna ge läsaren en uppfattning om bäst lämpade sorter beroende på klimatområde och odlingsinriktning. Författaren är verksam vid Växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Eventuella frågor kan ställas till e-postadressen: magnus.halling@slu.se. OBS! Se även aktuella sortresultat på http://www.slu.se/faltforsk, antingen som periodvisa sammanställningar eller enskilda försök. Äldre sortval vall kan hittas på: http://www.ffe.slu.se/FFE/Info/sortvall.htm

Published in


Publisher: Institutionen för Växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet