Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Ringhals-Vendelsö, 1976–2020

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Andersson, Per; Persson, Staffan; Förlin, Lars; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2021, number: 2021:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet