Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2021

Västra Hanöbuktens kustvatten – Åhus, 2007–2020

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Ekstam, Tim; Persson, Staffan; Förlin, Lars; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2021, number: 2021:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet