Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Forsmark, 2002–2020

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Blass, Martina; Åkerlund, Carolina; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2021, number: 2021:3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet