Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Utarmning och restaurering av landekosystem : Ett svenskt perspektiv på IPBES-rapporten Land degradation and restoration

Ebenhard, Torbjörn; Bergström, Lena; Hägerhäll, Caroline; Johansson, Maria; Lennartsson, Tommy; Sandström, Camilla; Tunon, Håkan; Öberg Ben Ammar, Laila

Abstract


Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2021, number: 6948ISBN: 978-91-620-6948-3
Publisher: Naturvårdsverket