Skip to main content
Report, 2021

Utarmning och restaurering av landekosystem : Ett svenskt perspektiv på IPBES-rapporten Land degradation and restoration

Ebenhard, Torbjörn; Bergström, Lena; Hägerhäll, Caroline; Johansson, Maria; Lennartsson, Tommy; Sandström, Camilla; Tunon, Håkan; Öberg Ben Ammar, Laila

Abstract


Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2021, number: 6948
ISBN: 978-91-620-6948-3
Publisher: Naturvårdsverket

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society
Johansson, Maria
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Sandström, Camilla
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Öberg Ben Ammar, Laila
The Sami Parliamet

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/112215