Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication in scientific journal, 2020

Fältkrassing - en framtida oljegröda för Norrland

Hammenhag, Cecilia; Sandin, Per; Zhu, Li-Hua; Stymne, Sten; Geleta, Mulatu Dida

Published in

Sveriges utsädesförenings tidskrift
2020, number: 2, pages: 6-15