Skip to main content
Report, 2006

Potatisbladmögel och torrfläcksjuka 2004-2006

Wiik Lars, Pålsson Lennart

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 59
Publisher: SLU

Authors' information

Wiik, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science
Pålsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/11243