Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2006

Flerfaktoriella försök i maltkorn

Yngveson, Nils; Wiik, Lars

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 59Title: Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2006
Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö 2006

   SLU Authors

  • Wiik, Lars

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/11249