Skip to main content
Report, 2021

Expeditionsrapport BITS, februari/mars 2021

Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen utfördes av SLU Aqua ombord forskningsfartyget R/V Svea i enlighet med Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige hade tilldelats 50 slumpvis utvalda stationer. Totalt fiskades 55 stationer med en TV3L bottentrål varav 9 var så syrefattiga att de ej trålades. Därutöver gjordes tre kompletteringsdrag, två i Subdivision (SD) 28 samt ett i SD 27, dessa utförs för att få tillräckligt med biologiska data av målarten torsk. Två stationer ogiltigförklarades på grund av att trålen revs. Sverige täckte delar av områdena SD 24, 25, 26, 27 och 28 i år. Under denna undersökning fångades totalt 22 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, skrubbskädda och torsk. Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration mättes på samtliga trålstationer. Endast syrekoncentrationen nära botten presenteras i rapporten.

Keywords

Östersjön; BITS; biologisk provtagning; torsk; fiskbestånd; bottentrål

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:10
eISBN: 978-91-576-9871-1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/112501