Skip to main content
Report, 2021

Expeditionsrapport BITS, november 2020

Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen genomfördes med R/V Svea med hjälp av en TV3L bottentrål enligt Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 31 slumpvis utvalda stationer. Alla hal kunde utföras med några få undantag. Totalt genomfördes 31 tråldrag med TV3L bottentrål inklusive 11 syrefria tråldrag som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <0,5 ml/l (de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) och täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 i år. Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt. Under denna undersökning fångades totalt 24 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda och rödspätta. Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; BITS; biologisk provtagning; torsk; fiskbestånd; bottentrål

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:8
eISBN: 978-91-576-9858-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  Sustainable Development Goals

  SDG14 Life below water

  UKÄ Subject classification

  Zoology
  Fish and Wildlife Management

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/112502