Skip to main content
Factsheet, 2003

Fruktmögel eller gul monilia

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Fruktmögel eller gul monilia på äpple och päron (eng. Europeanbrown rot) orsakas av svampen Monilia fructigena, vilket är svampens konidiestadium. Svampens könliga stadium är Monilinia fructigena syn. Sclerotinia fructigena. Fruktmögel på Prunus, t. ex. plommon, körsbär, persika kan i Europa orsakas av två Moniiia-arter som är mycket närbesläktade med varandra, M. fructigena och M. laxa. I Norge och i flera andra länder i Europa anses M. laxa vara den vanligast förekommande orsaken till fruktmögel på plommon och körsbär. Vad som gäller I Sverige är inte klarlagt. Svampen M. laxa är hos oss mest känd som orsak till blom- och gren torka, främst på Prunus. Se faktablad 7 4 T. Fruktmögel angriper i första hand frukter och då frukter där skalet har skadats. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 75 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1126