Skip to main content
Newspaper article, 2021

Så har pandemin visat att filosofer bör axla rollen som rådgivare

Sandin, Per

Abstract

Coronakrisen har tydliggjort hur fundamentala filosofiska frågor kring kunskap och moral har direkt bäring på såväl samhället som på enskildas liv. En del av filosofers yrkeskunskap går ut på att identifiera fenomenen och sätta ord på dem, och det borde vi fått mer av under pandemin, skriver Per Sandin.

Published in

Dagens nyheter
2021, number: 2021-07-14