Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Newspaper article, 2021

Att skolans idrottsundervisning inte nämns med ett ord är märkligt

Ericsson, Ingegerd; Eriksson, Siv; Grahn, Patrik; Gustafsson, Peik; Gärdsell, Per; Karlsson, Magnus; Liljedahl, Linda; Rafstedt, Helene; Skärbäck, Erik; Thernlund, Gunilla

Published in

Sydsvenskan
2021, number: 2021-07-26