Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Analys av förändrad områdesindelning : Konsekvenser av ändrad områdesindelning för beräkning och resultatpresentation till PLC7

Tengdelius Brunell, Johanna; Ejhed, Helene; Gustavsson, Hanna; Hytteborn, Julia; Liljeberg, Marcus; Stålnacke, Johan; Svanström, Stefan; Widén Nilsson, Elin

Published in

Rapportserie SMED
2017, number: 5
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut