Skip to main content
Magazine article, 2021

Tolkning av trombocytvärden

Lilliehöök, Inger; Tvedten, Harold

Abstract

I den initiala utredningen av sjuka djur bör det ingå en fullständig hematologianalys med trombocyträkning då antalet trombocyter kan ge viktig klinisk information. Hos ett djur med blödning börjar man med att undersöka om djuret har kraftigt trombocytopeni, men även lindrigt till måttligt minskat antal trombocyter kan vara en indikation på många olika sjukdomar. Veterinärer hoppar ibland över tolkning av trombocytantal, men låga värden bör fastställas och utredas. I den sjätte artikeln från Klinisk kemiska labarotoriet på SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) får vi lära oss mer om rasskillnader, optimal provtagning, analysmetodernas begränsningar och hur man går vidare för att försöka fastställa korrekt trombocytantal.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2021, volume: 73, number: 2, pages: 30-34

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, University Animal Hospital

UKÄ Subject classification

Clinical Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113062