Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021Open access

Laboratoriediagnostik vid misstänkt njursjukdom hos hund och katt

Falkenö, Ulrika; Selin, Anna; Pelander, Lena

Published in

Svensk Veterinärtidning
2021, Volume: 73, number: 3, pages: 18-24