Skip to main content
Report, 2021

En attitydundersökning om djur och natur i Jämtland

Dressel, Sabrina; Sandström, Camilla; Bennett, Juliana; Ericsson, Göran

Keywords

attityder; stora rovdjur; skyddade naturområden; naturresursförvaltning; rädsla

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2021, number: 2021:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Sandström, Camilla
Umeå University
Bennett, Juliana
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113123