Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

En attitydundersökning om djur och natur i Norrbotten

Dressel, Sabrina; Sandström, Camilla; Bennett, Juliana; Ericsson, Göran

Keywords

attityder; stora rovdjur; skyddade naturområden; naturresursförvaltning; rädsla

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2021, number: 2021:11
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet