Skip to main content
Report, 2021

Skogsdata 2021: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen

Nilsson, Per; Roberge, Cornelia; Fridman, Jonas

Published in

Skogsdata
2021, number: 2021
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet