Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Skogsdata 2021: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen

Nilsson, Per; Roberge, Cornelia; Fridman, Jonas

Published in

Skogsdata
2021, number: 2021Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet