Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Skogsdata 2019 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen

Nilsson, Per; Roberge, Cornelia; Fridman, Jonas; Wulff, Sören

Published in

Skogsdata
2019,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet