Skip to main content
Report, 2021

Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd

Blomquist, Johan; Hammarlund, Cecilia; Waldo, Staffan;

Abstract

Pandemin med Covid-19 har slagit hårt mot många branscher. För att mildra skadeverkningarna infördes stödåtgärder i flera länder och så även i Sverige. I den här rapporten presenterar vi en genomgång av effekterna av pandemin för svensk fiskenäring, vilka stöd näringen har kunnat söka, och i vilken mån stöden passar fiskenäringens struktur.

Published in

Rapport / AgriFood Economics Centre

2021, number: 2021:2
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Hammarlund, Cecilia
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Economics
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113191