Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Odling av matsvampen maitake

Dahlin, Anna; Hultberg, Malin

Abstract

Odlad matsvamp är ett hälsosamt livsmedel som har stor utvecklingspotential i Sverige och som är väl lämpat för en cirkulär produktion. Detta faktablad fokuserar på odling av maitake som är en relativt okänd delikatessvamp ur ett nordisk perspektiv.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  Sustainable Development Goals

  SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

  UKÄ Subject classification

  Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/113192