Skip to main content
Factsheet, 2021

Odling av matsvampen maitake

Dahlin, Anna; Hultberg, Malin

Abstract

Odlad matsvamp är ett hälsosamt livsmedel som har stor utvecklingspotential i Sverige och som är väl lämpat för en cirkulär produktion. Detta faktablad fokuserar på odling av maitake som är en relativt okänd delikatessvamp ur ett nordisk perspektiv.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Dahlin, Anna
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

Sustainable Development Goals

SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113192