Skip to main content
Factsheet, 2021

Biocirkulär ekonomi i trädgårdsnäringen med svampkompost i jordgubbsodling

Khalil, Sammar; Samad, Samia; Uggla, Madeleine

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113555