Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Biocirkulär ekonomi i trädgårdsnäringen med svampkompost i jordgubbsodling

Khalil, Sammar; Samad, Samia; Uggla, Madeleine

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet