Skip to main content
Factsheet, 2020

Kontroll av mjöldagg hos ekologiskt odlade jordgubbar med hjälp av LED ljus

Khalil, Sammar; Alsanius, Beatrix; Naznin, Most Tahera

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:16
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Naznin, Most Tahera
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113556