Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2020

Kontroll av mjöldagg hos ekologiskt odlade jordgubbar med hjälp av LED ljus

Khalil, Sammar; Alsanius, Beatrix; Naznin, Most Tahera

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:16
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet