Skip to main content
Factsheet, 2019

Integration genom odling

Khalil, Sammar; Zachrison, Mozhgan; Pálsdóttir, Anna María; Alsanius, Beatrix

Abstract

Under åren 20015 – 2018 sökte ca 163 000 individer asyl i Sverige. Att integrera dessa i samhället är en stor utmaning. De behöver känna trygghet och tillhörighet i samhället genom olika integrationsaktiviteter. Samtidigt kan de bidra med kompetens och kunskap om de lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I ett projekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse har möjligheterna att använda odling som ett integrationsverktyg studerats. Slutsatsen är att odlingsprojekt kan användas för att skapa trygghet, bygga sociala nätverk samt utveckla färdigheter i svenska språket.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Zachrison, Mozhgan
Malmö University
Pálsdóttir, Anna María (Palsdottir, Anna Maria)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
International Migration and Ethnic Relations

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113559