Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Integration genom odling

Khalil, Sammar; Zachrison, Mozhgan; Pálsdóttir, Anna María; Alsanius, Beatrix

Abstract

Under åren 20015 – 2018 sökte ca 163 000 individer asyl i Sverige. Att integrera dessa i samhället är en stor utmaning. De behöver känna trygghet och tillhörighet i samhället genom olika integrationsaktiviteter. Samtidigt kan de bidra med kompetens och kunskap om de lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I ett projekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse har möjligheterna att använda odling som ett integrationsverktyg studerats. Slutsatsen är att odlingsprojekt kan användas för att skapa trygghet, bygga sociala nätverk samt utveckla färdigheter i svenska språket.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet