Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2021

Expeditionsrapport IBTS, januari 2021

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål (MIK) nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expeditionen genomfördes totalt 52 godkända tråldrag med GOVtrålen, 7 i Nordsjön, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Den totala fångsten uppgick till drygt 27 ton ( ca 70% sillfiskar) och inkluderade 69 fiskarter. Den biologiska provtagningen som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt intressanta arterna. Totalt togs 5279 otoliter från 12 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 55 godkända tråldrag, 213 sillarver, 1 skarpsillarv men inga ållarver.

Keywords

IBTS; Skagerrak; Kattegatt; Trålundersökning; Bottentrål; MIK-trål

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:7
eISBN: 978-91-576-9856-8
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet