Skip to main content
Report, 2021

Expeditionsrapport IBTS, januari 2021

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål (MIK) nattetid för provtagning av fisklarver. Under denna expeditionen genomfördes totalt 52 godkända tråldrag med GOVtrålen, 7 i Nordsjön, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Den totala fångsten uppgick till drygt 27 ton ( ca 70% sillfiskar) och inkluderade 69 fiskarter. Den biologiska provtagningen som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt intressanta arterna. Totalt togs 5279 otoliter från 12 olika arter. MIK-trålningen resulterade i 55 godkända tråldrag, 213 sillarver, 1 skarpsillarv men inga ållarver.

Keywords

IBTS; Skagerrak; Kattegatt; Trålundersökning; Bottentrål; MIK-trål

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:7
eISBN: 978-91-576-9856-8
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113618