Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2016 och 2017 års verksamhet


Nilsson, Hans (ed.)

Abstract

Under 2016 och 2017 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 18 projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar).


1. ” Multiselektering i Östersjötrålar” (HaV Dnr 2347-16) – Kapitel 1
2. ” Förbättrad selektivitet i torsktrålar” (HaV Dnr 2348-16) – Kapitel 2
3. ” Byxtrål för att separera torsk från kolja och gråsej” (HaV Dnr 1033-17)
– Kapitel 3
4. ” Selektivitet för fisk i demersala trålar” (HaV Dnr1034-17) – Kapitel 4
5. ” Stormaskig torsk- och plattfisktrål del II - rödspätta” (HaV Dnr 1832-16)
– Kapitel 5
6. “Storleksselektiv räktrål: kombinationsrist” (HaV Dnr 1834-16) – Kapitel 6
7. “Selektivitet för små räktrålare del II” (HaV Dnr 1833-16) – Kapitel 7
8. “Låg topplös trål” (HaV Dnr 2344-16) – Kapitel 8
9.“Sejrist” (HaV Dnr 1078-16) – Kapitel 9
10. “Utveckling av selektivt burfiske efter torsk och plattfisk” (HaV Dnr 1079-16)
– Kapitel 10
11. “Utprovning/utveckling av sälsäkert och selektivt burfiske efter torsk”
(HaV Dnr 3182-16) – Kapitel 10
12. “Utprovning/utveckling av sälsäkert och selektivt burfiske efter plattfisk”
(HaV Dnr 3166-16) – Kapitel 10
13. “Selektiva och rovdjurssäkra multifunktionsburar” (HaV Dnr 2345-16)
– Kapitel 11
14. “Räkburar” (HaV Dnr 2346-16) – Kapitel 12
15. “Ökad selektivitet i pontonfälla för torsk” (HaV Dnr 1081-16) – Kapitel 13
16. “Makrillfiske med selektiv och sälsäker push-up-fälla” (HaV Dnr 1083-16)
– Kapitel 14
17. “Utprovning/utveckling av sälsäkert och selektivt fällfiske efter sill på
västkusten” (HaV Dnr 3167-16) – Kapitel 15
18. “Ergonomisk vittjnings metod för pushuper vid behov att selektera sik och lax”
(HaV Dnr 3165-16) – Kapitel 16


Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLU Aqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Keywords

Fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; selektiva redskap; yrkesfiske; skonsam vittjning; trål; bur; fälla; räka; havskräfta; torsk; lax; vitling; kolja; rödspotta; rödtunga; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:4eISBN: 978-91-576-9557-4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  Sustainable Development Goals

  SDG14 Life below water

  UKÄ Subject classification

  Other Biological Topics

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/113648