Skip to main content
Magazine article, 2021

Idrott och hälsa i Malmös skolor: Idrottsundervisning varje dag i skolan förbättrar enligt vetenskaplig utvärdering elevers motorik, skelett och skolprestationer

Ericsson, Ingegerd; Eriksson, Siv; Grahn, Patrik; Gustafsson, Peik; Gärdsell, Per; Karlsson, Magnus; Liljedahl, Linda; Rafstedt Johnsson, Helene; Skärbäck, Erik; Thernlund, Gunilla

Published in

Idrottsforum.Org / Nordic Sport Science Forum
2021, number: 2021-08-16

Authors' information

Ericsson, Ingegerd
Malmö University
Eriksson, Siv
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society
Gustafsson, Peik
Lund University
Gärdsell, Per
Lund University
Karlsson, Magnus
Lund University
Liljedahl, Linda
Malmö University
Rafstedt Johnsson, Helene
No organisation
Thernlund, Gunilla
Lund University

Associated SLU-program

Built environment
SLU Urban Futures

Sustainable Development Goals

SDG3 Good health and well-being
SDG4 Quality education

UKÄ Subject classification

Environmental Health and Occupational Health
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Sport and Fitness Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113823