Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Idrott och hälsa i Malmös skolor: Idrottsundervisning varje dag i skolan förbättrar enligt vetenskaplig utvärdering elevers motorik, skelett och skolprestationer

Ericsson, Ingegerd; Eriksson, Siv; Grahn, Patrik; Gustafsson, Peik; Gärdsell, Per; Karlsson, Magnus; Liljedahl, Linda; Rafstedt Johnsson, Helene; Skärbäck, Erik; Thernlund, Gunilla

Published in

Idrottsforum.Org / Nordic Sport Science Forum
2021, number: 2021-08-16