Skip to main content
Factsheet, 2021

Integrerat växtskydd i vitklöverfröodling: flytta fält mellan år för att minska angrepp av fröätande skadegörare

Lankinen, Åsa; Hederström, Veronica; Anderbrant, Olle; Svensson, Glenn P.; Rundlöf, Maj; Larsson, Mattias

Abstract

Tillgång på alternativa växtskyddsmetoder är viktiga för att kunna tillämpa integrerat växtskydd. I detta projekt undersökte vi hur förekomst av fröskadegörare och fröproduktion hos vitklöver påverkas av att flytta fält kortare respektive längre avstånd mellan år.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Hederström, Veronica
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Anderbrant, Olle
Lund University
Svensson, Glenn P.
Lund University
Rundlöf, Maj
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113878