Skip to main content
Other publication, 2021

Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Masinovic, Ines; Blomquist, Johan; Waldo, Staffan

Abstract

Det småskaliga kustfisket efter torsk i Östersjön har minskat i många år. Det finns flera möjliga orsaker till denna utveckling. En förklaring, som uppmärksammats i debatten, är de växande sälstammarna. Sälen orsakar skador på fiskeredskap och fångst samt konkurrerar med fisket om torsken. I denna studie undersöker vi om skador orsakade av säl ökar sannolikheten att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön. Resultaten visar att:

  • Ökade skador av säl leder till att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön.
  • För fiskare som drabbas av sälskador på mindre än hälften av sina fiskeresor finns ingen ökad sannolikhet att lämna fisket.
  • Däremot finns det en ökad sannolikhet att lämna fisket för fiskare som drabbas av sälskador på mer än hälften av sina fiskeresor.


Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2021, number: 2021:8
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113922