Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2021Open access

Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Masinovic, Ines; Blomquist, Johan; Waldo, Staffan

Abstract

Det småskaliga kustfisket efter torsk i Östersjön har minskat i många år. Det finns flera möjliga orsaker till denna utveckling. En förklaring, som uppmärksammats i debatten, är de växande sälstammarna. Sälen orsakar skador på fiskeredskap och fångst samt konkurrerar med fisket om torsken. I denna studie undersöker vi om skador orsakade av säl ökar sannolikheten att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön. Resultaten visar att:

  • Ökade skador av säl leder till att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön.
  • För fiskare som drabbas av sälskador på mindre än hälften av sina fiskeresor finns ingen ökad sannolikhet att lämna fisket.
  • Däremot finns det en ökad sannolikhet att lämna fisket för fiskare som drabbas av sälskador på mer än hälften av sina fiskeresor.


Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2021, number: 2021:8
Publisher: AgriFood Economics Centre