Skip to main content
Factsheet, 2021

Många cideräppelsorter är känsliga för skorv men ger unik arom

Rumpunen, Kimmo; Nybom, Hilde

Abstract

I Sverige finns ingen tradition av att odla cideräpplen men intresset för att tillverka lokal cider har ökat markant under senare år. I detta faktablad sammanfattas resultat från två projekt som genomförts för att utvärdera och introducera nya cideräpplesorter för odling och vidareförädling i Sverige.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113923