Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Många cideräppelsorter är känsliga för skorv men ger unik arom

Rumpunen, Kimmo; Nybom, Hilde

Abstract

I Sverige finns ingen tradition av att odla cideräpplen men intresset för att tillverka lokal cider har ökat markant under senare år. I detta faktablad sammanfattas resultat från två projekt som genomförts för att utvärdera och introducera nya cideräpplesorter för odling och vidareförädling i Sverige.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet