Skip to main content
Factsheet, 2021

Flera nya utländska äppelsorter har bra kvalitet men är känsliga för sjukdomar

Rumpunen, Kimmo; Nybom, Hilde

Abstract

Odlarna vill ha nya sorter med bättre egenskaper, som gör det möjligt att bedriva hållbar och konkurrenskraftig odling av kvalitetsfrukt i Sverige. I detta faktablad sammanfattas resultat från två projekt med syftet att utvärdera odlings- och kvalitetsegenskaper hos några dessert- och mustäpplesorter, som nyligen tagits fram genom växtförädling.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/113924