Skip to main content
Book, 2021

Blommande skogslandskap : floran i våra ädellövskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering

Brunet, Jörg

Published in


Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Botany

  Publication Identifiers

  ISBN: 978-91-576-9548-2

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/114189