Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2021Open access

Blommande skogslandskap : floran i våra ädellövskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering

Brunet, Jörg

Published in

Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Botany

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-576-9548-2

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/114189