Skip to main content
Report, 2018

Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2014 års verksamhet

Abstract

Under hösten/vintern 2014/2015 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, åtta projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar).

• ”Selektivitet i räktrålar” (HaV Dnr 2167-14), kapitel 1

• ”Räkfiske Norden” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 2

• ”Utveckling av ristfiske efter kräfta Althea” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 3

• ”Utveckling av ristfiske efter kräfta Palermo” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 3

• ”Demersalt fiske Halland” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 4

• “Vittjanpåse på konventionell Push Up (HaV Dnr 1491-14), kapitel 5

• “Selektiv vittjning av push up fälla” (HaV Dnr 1491-14), kapitel 5

• “Utveckling av ett selektivt torskredskap” (HaV Dnr 2167-14), kapitel 6

Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU-Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet.

Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLU Aqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Keywords

fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; selektiva redskap; yrkesfiske; skonsam vittjning; trål; bur; fälla; räka; havskräfta; torsk; lax; rödspotta; rödtunga; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:2
eISBN: 978-91-576-9549-9
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Other Earth and Related Environmental Sciences
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114196