Skip to main content
Factsheet, 2021

Vad är AKIS?

Blix Germundsson, Lisa

Abstract

AKIS är en förkortning av det engelska ”Agricultural Knowledge and Innovation System”, fritt översatt till ”Agrara kunskaps- och innovationssystem”. AKIS kan ses som en analytisk konstruktion, ett verktyg för att illustrera aktörer och nätverk i ett specifikt sammanhang. I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2028 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Detta faktablad presenterar AKIS historik, en översikt över AKIS i Europa och Sverige, och avslutar med några reflektioner kring konceptet. Källhänvisningar ges så att den intresserade läsaren kan leta sig vidare.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:20
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Other Social Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114473