Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021

Bottendjur i Storvänern 2020

Sonesten, Lars

Abstract

Populationstätheterna av bottendjur på sjöns djupbottnar var 2020 på nivåer som översteg det normala vid både Tärnan i Värmlandssjön och vid Megrundet i Dalbosjön. De dominerande grupperna var som vanligt vitmärlor och glattmaskar vilket gäller både täthetsmässigt och för biomassorna. Vid båda provplatserna var biomassorna på förhållandevis höga nivåer. Båda tätheterna och biomassorna är vanligen betydligt större vid Megrundet än vid Tärnan, vilket även gäller medelvikten på de dominerande vitmärlorna.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Biodiversity
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Zoology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/114558