Skip to main content
Report, 2021

Vattenkvaliteten i Storvänern 2020

Sonesten, Lars

Abstract

Vattenkvaliteten är förhållandevis stabil i Storvänern. Halterna av närsalter och organiskt material i vattnet har varit på förhållandevis stabila nivåer under senare år. Klorofyllhalten varierar jämförelsevis mycket under åren, även om halterna överlag är låga. Siktdjupet har varit på en förhållandevis stabil nivå under senare år och varierar framförallt med vattenfärgen och mängden växtplankton i vattnet.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Use of FOMA data

Sustainable Development Goals

SDG6 Clean water and sanitation
SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Other Earth and Related Environmental Sciences
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114560